W kodeksie karnym ma pojawić się nowy przepis – zakazane będzie propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne. Grozić mają za to nawet trzy lata pozbawienia wolności. Do art. 256 kk zostanie dodany paragraf 1a, według którego penalizowane będzie publiczne propagowanie ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne. Zakazane będzie też produkowanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie, oferowanie, zbywanie, nabywanie, przesyłanie druku, nagrania lub innego przedmiotu zawierającego takie treści albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej – jeżeli zostanie użyta w celu propagowania treści wskazanych w tym przepisie.

Podobne unormowania w kodeksie już były i zostały uznane za niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt. K 11/10) uznał, że przepis w części obejmującej wyrazy: „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak stwierdził TK w tej części przepis jest „nieprecyzyjny, niejasny i niepoprawny”. Nie wiadomo bowiem, czy „za komunizmu uznany zostanie czerwony sztandar, czy też np. będzie to musiał być czerwony sztandar z sierpem i młotem, czy też koszulka z wizerunkiem Che Guevary”. TK stwierdził, że naraża to obywateli na zbyt daleko idącą niepewność prawną, tym bardziej, że chodzi o istotne prawo do wyrażania poglądów.

Źródło: https://www.prawo.pl