W lipcowej wersji projektu zmian w Kodeksie pracy przewidziano zobowiązanie pracodawcy do pokrywania określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Chodzi o koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej i niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, regulaminie, poleceniu pracodawcy odnośnie wykonywania pracy zdalnej czy porozumieniu zawartym z pracownikiem.

W aktualnej wersji projektu nowelizacji przewidziano, że pracodawcy zostaną zobowiązani do pokrywania określonych kosztów związanych z pracą w zdalnej formule. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, część nowych przepisów może budzić w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

Źródło: www.podatki.biz