Według informacji Business Insider Polska prace nad założeniami ustawy frankowej toczą się już od jakiegoś czasu w Komisji Nadzoru Finansowego. Punktem wyjścia jest mechanizm ugód rekomendowany przez KNF.

Model ugód zaproponowany został dwa lata temu przez przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego. Jego główne założenie to przewalutowanie kredytu i jego rozliczenie pomiędzy bankiem i frankowym kredytobiorcą w taki sposób, jakby od początku był kredytem złotowym.

Wstępne założenia ustawy mają przewidywać przewalutowanie kredytu na złotówki, dzięki czemu wyeliminowane zostałoby ryzyko kursowe, lub też pozostanie przy kredycie walutowym, ale rozliczanym po kursie niezależnym od decyzji banku.

Planowane zmiany mogą być związane z opublikowaną 16 lutego 2023 r. opinią Rzecznika Generalnego TS UE, który stwierdził, że banki nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w sytuacji unieważnienia przez sąd umów o kredyt indeksowany. Ta niekorzystna dla banków opinia wskazuje, że korzystne dla kredytobiorców prawdopodobnie okaże się orzeczenie TS UE, które zostanie wydane najprawdopodobniej w ciągu kilku kolejnych miesięcy. 

 

Źródło: Businessinsider.com.pl