Specjalizacje

Kompleksowa obsługa prawna

Świadczymy usługi prawne dla instytucji, osób fizycznych i przedsiębiorców w pełnym zakresie.

Prawo nowych technologii

Obsługujemy firmy z sektora IT. Sporządzamy umowy i regulaminy niezbędne w ich działalności.

Ochrona danych osobowych

Wdrażamy RODO. Wykonujemy audyty i przygotowujemy pełną dokumentację przetwarzania danych osobowych.

Prawo autorskie

Zabezpieczamy prawa autora. Sporządzamy licencje dot. programów komputerowych i innych utworów.

Prawo bankowe

Specjalizujemy się w sprawach kredytów w CHF. Renegocjujemy i unieważniamy umowy kredytowe.

Procesy sądowe

Od wielu lat reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji i we wszystkich kategoriach spraw.

Prawo handlowe

Zakładamy, przekształcamy i likwidujemy spółki. Restrukturyzujemy. Doradzamy przy ogłaszaniu upadłości.

Prawo cywilne

Sporządzamy umowy. Zabezpieczamy roszczenia. Windykujemy. Obsługujemy inwestycje na rynku nieruchomości.

Prawo rodzinne

Doradzamy przy rozwodach, separacjach i postępowaniach o podział majątku. Występujemy o alimenty.

Zapraszamy do kontaktu